Visie & Psychosynthese, in Amsterdam Centrum

Ieder van ons is een dynamisch wezen,
vol van schijnbaar tegenstrijdige driften en verlangens, gevoelens en gedachten. 

Wanneer mensen bij mij komen hebben ze vaak al van alles geprobeerd, binnen hun eigen mogelijkheden. Het is aan mij om ze te helpen hun kwaliteiten, competenties en ervaringen samen te brengen, zodat er werkelijk iets nieuws kan ontstaan.

Psychosynthese is een psychologie van "de vierde weg".
Een humanistische, transpersoonlijke psychologie die recht wil doen aan alle facetten van mens zijn.

Zij beschouwt de mens als:

  • zelfstandig, emotioneel, mentaal, sociaal, sexueel en spiritueel;
  • in een natuurlijk proces van voortdurende ontwikkeling naar steeds ruimere mogelijkheden en bewustzijn;
  • met een verlangen naar ontplooiing van alle mogelijkheden en kwaliteiten;
  • met het streven naar een zinvol bestaan, in eenheid en verbondenheid met zijn omgeving.

In deze ontwikkeling komt ieder meer en meer in contact met het werkelijke 'zelf', waarin bezieling en bezield-zijn ervaren worden. Hierbij komen kwaliteiten vrij als vreugde, daadkracht, creativiteit en toewijding.

De term 'synthese' verwijst naar de mogelijkheid van integratie van conflicterende delen van de persoonlijkheid. Ook naar de conflicterende delen van de wens en de uitvoering. De psychosynthese vernieuwt de onderlinge relatie van deze innerlijke psychologische delen.
Wensen kunnen zich vervullen, doelen worden gerealiseerd.

Roberto Assagioli (1888 - 1974, collega van Freud en Jung) beschouwde de wil als het centrale sturingsmechanisme van het menselijk handelen. Problemen en tegenslagen zijn voor hem als fasen in het leven die aandacht verdienen. Daarmee ook als kansen op inzicht en groei.

Psychosynthese coaching en therapie bevordert tegelijkertijd uw individuele bewustwording en een toename van gemeenschapszin tussen mensen. Een concrete aanpak die u brengt naar de werkelijkheid van zingeving en spirituele beleving (een eigen pad) en juist ook naar de uitwerking daarvan in de dagelijkse praktijk (een eigen leven). 

Alleen en met anderen.   Doen wat je doet.   Leven wie je bent.

 

 

Een psychosynthese coach of therapeut wordt ook aangesproken als gids, psycholoog, psychosynthese beoefenaar of energetisch behandelaar.  De verschillende termen wijzen naar de verschillende niveau's en werkwijzen waarmee deze begeleider bekend en vertrouwd is.

 

 

"Pijnlijk persoonlijk was het op sommige momenten, nergens heb ik me zo naakt en zo kwetsbaar gevoeld. En nu kijk ik terug met dank en met vertrouwen in mezelf."