Vergoedingen

Voor de kosten van begeleiding, ook van workshops en leertrajecten, krijgt u een kwitantie of factuur.
Het is aan u om deze tijdig over te maken. 

Met verzekeraars of werkgevers hebben wij geen contact en wisselen wij geen informatie uit.
Alleen op Uw expliciete en schriftelijke verzoek wordt van deze regel afgeweken.
Informatie over u of uw vragen komt dus niet in uw werkgevers-, medisch- of verzekeringsdossier terecht.


Mogelijk kunt u door indiening van kwitantie of factuur een gehele of gedeeltelijke vergoeding krijgen.
Onderstaand vindt u:
  • "Deel 1: Vergoeding door Zorgverzekeraars”.
  • “Deel 2: Tegemoetkomingen en Aftrekposten”.
Dit overzicht is ter informatie.
Het is bedoeld als wegwijzer voor wie verder wil zoeken.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Deel 1: vergoedingen door zorgverzekeraars.
De regels over vergoedingen door ziektekostenverzekeraars verschillen per aanbieder, per polis, per jaar.
Het beste kunt u dit navragen bij uw eigen verzekering.

Psychosynthese-therapie wordt doorgaans vergoed uit de aanvullende verzekeringen.
Soms wordt vergoed onder het kopje 'psychologische hulp' en soms onder 'alternatieve geneeswijze'.
Uw coach of coaching valt daar doorgaans ook onder.
Het beste kunt u dit navragen bij uw eigen verzekering.
 
Mogelijke kunnen onderstaande gegevens u daarbij helpen.
Het 'Aansluitnummer Centrale Zorgverzekeraars' is:   034.529.
De 'Vektis ABG Code' van de praktijk is:   90(0)13496.
Beroepsvereniging:
"Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden", NVO2; lidnummer 17178.
 
 
 
Deel 2: Tegemoetkomingen en Aftrekposten
Aftrekposten: studiekosten.
De uitgaven die men maakt voor het volgen van een opleiding om de vakkennis te vergroten of voor studie voor (toekomstig) werk, zijn onder voorwaarden aftrekbaar.
Die voorwaarden zijn:
* de belastingplichtige of zijn partner doet de uitgaven voor zijn studie;
* de opleiding of studie is gericht op zijn (toekomstige) beroep of werk;
* er is sprake van een leertraject. Hierbij doet u kennis op onder begeleiding of toezicht.
* de uitgaven zijn hoger dan de drempel van € 500. Uw totale kosten min eventuele vergoedingen zijn hoger dan de drempel van € 500. De kosten boven de drempel mag u aftrekken, tot maximaal € 15 000.
Het is voor de belastingdienst van geen belang of de begeleiding verricht wordt door een psycholoog, therapeut of coach. Actuele en uitgebreidere informatie vind u bij De Belastingdienst.
Aftrekposten: ziektekosten.
Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zijn de kosten voor therapie, materiaal, reis- en parkeerkosten. Meer informatie vind u bij De Belastingdienst.
Persoon Gebonden Budget (PGB).
Indien u een PGB is toegewezen kunt u daarin ook de kosten van een coach of therapeut onder brengen.
Werkgevers.
Werkgevers zijn in voorkomende gevallen bereid bij te dragen aan de ontwikkeling van medewerkers.
Zij zijn dan bereid de kosten van begeleiding geheel of gedeeltelijk te vergoeden.
In sommige grotere bedrijven bestaan ook regelingen voor “uitvalspreventie”. 
Gemeenten: bijzondere bijstand.
In sommige gevallen is de gemeente Amsterdam bereid om begeleiding te vergoeden uit de bijzondere bijstand.
 
Dit overzicht is ter informatie.
Het is bedoeld als wegwijzer voor wie verder wil zoeken.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

   

 

"Het kost me steeds moeite om hier aan te komen. Al is het maar eens in de twee – drie weken. Liever wil ik in de tuin zitten en nergens aan denken. En toch … er is geen andere plaats waar ik zoveel kan leren, vinden, beleven."