Team coaching

Waar gewerkt wordt, wordt samen gewerkt.
'Alcade' weet daar mee om te gaan.

Team coaching workshop

Onderlinge relaties, gewoonten en cultuur zijn bepalend.
Voor de kwaliteit van acquisitie, proces en geleverd product;
voor de kwaliteit die door leidinggevenden en medewerkers ervaren wordt. 

Wij ontwerpen met u een workshop waarin de deelnemers nieuw zicht krijgen:
- op de doelen van de organisatie
- op het gewenste samenspel
- op hun eigen mogelijkheden
- op hun persoonlijke bijdrage.

Pieter van Loon faciliteert leer- en veranderingsprocessen sinds de jaren '90.
Hij is goed in staat om groepsprocessen uitnodigend, inspirerend en stevig te begeleiden.

 

Team coaching management

Samenhang en samenspel tussen partners of managementteam stralen uit naar alle betrokkenen.

In de hectiek van het dagelijks werk en leven is er zelden tijd en rust om daar aandacht aan te geven.
Onderlinge spanningen zijn dan het eerste signaal dat er vernieuwing en herijking nodig is.
Ga dan nog maar eens ontspannen met elkaar om de tafel zitten.....

'Alcade' weet daar mee om te gaan en helpt u in twee gesprekken opnieuw op elkaar af te stemmen.