Tarieven

Voor de kosten van begeleiding, ook van workshops en leertrajecten, krijgt u een factuur.
Het is aan u om deze tijdig over te maken.
Mogelijk komt u voor vergoeding in aanmerking, lees hier èn neem contact op met uw zorgverzekeraar.
Wij hebben met verzekeraars of werkgevers geen contact en wij wisselen met hen geen informatie uit.

Tarieven coaching en therapie:
Particulieren met een bruto gezinsinkomen lager dan 27,500 per jaar: 
€  80,- per uur, inclusief btw.

Particulieren met een bruto gezinsinkomen hoger dan 27,500 per jaar:
€  125,- per uur, inclusief btw.

Alle tarieven zijn uurtarieven en gelden ook als u samen komt.

Zelfstandigen, zzp-ers: €  105,- per uur, exclusief btw.

Bedrijven, BV of semi-overheidsinstellingen: € 145,- per uur, exclusief btw.

Bedrijven, NV of overheidsinstellingen: € 165,- per uur, exclusief btw.

Kennismakingsgesprek:
Een kennismakingsgesprek verplicht u tot niets.
Wanneer u besluit er geen vervolg aan te geven bent u er ook geen vergoeding voor verschuldigd.

Afspraken afzeggen:
Afzeggen kan kosteloos tot 48 uur vooraf aan de afspraak.
Bij afzeggen tussen 48 en 24 uur vooraf aan de afspraak wordt de helft in rekening gebracht.
Bij afzeggen minder dan 24 uur tevoren wordt de afspraak geheel in rekening gebracht.

Workshops, cursussen en trajecten; deelnemersbijdrage.
U schrijft in voor de gehele duur van een workshop, cursus of traject.
Na aanmelding is het volledige bedrag verschuldigd.
Kosteloos afzeggen tot 2 weken tevoren, daarna is geen restitutie mogelijk.
Mocht een workshop, cursus of traject om welke reden dan ook niet doorgaan, dan wordt binnen drie weken de betaalde deelnemersbijdrage teruggestort.

Vrijwilligheid en verantwoordelijkheid.
Uitgangspunt bij coaching, therapie, workshops, cursussen en trajecten is altijd primair uw eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Door in te schrijven of deel te nemen verklaart u daarmee akkoord te gaan.

Mailinglist.
Bij aanmelding worden uw gegevens opgenomen in de mailinglist. Daarmee wordt op de hoogte gehouden van eventuele programma wijzigingen en ontvangt u vier keer per jaar een korte nieuwsbrief. Laat het svp even weten als u daar geen prijs op stelt.

 
 

"Wat ging het snel, zeg. Ik dacht wel een aantal keren nodig te hebben, maar na 3 keer was het gewoon opgelost, geregeld."