Structuur en Perspectief Coaching en Therapie Amsterdam

Hoe onze samenwerking er concreet uit ziet:

Structuur

Kennismaking: 1 uur:

 • Gezamenlijke formulering van de kernvraag
 • Overeenstemming over de aanpak
 • Afspraken over data, frequentie, duur en honorering.

Een kennismakingsgesprek of intake verplicht u tot niets.
Wanneer u besluit er geen vervolg aan te geven bent u er ook geen vergoeding voor verschuldigd. 


Traject: 3 tot 12 maal; sessies van één, anderhalf of twee uur:

 • Onderscheid tussen eigen wil (wensen) en het eigen gedrag (realiteit)
 • Inzicht in achtergronden en ontwikkelen van gedragsalternatieven
 • Toetsen aan de eigen beleving en aan de omgeving ook door oefen- en huiswerk opdrachten
 • Geregeld een tussentijdse evaluatie en een afrondend gesprek waarin we terugkijken naar het bereikte.

 

Perspectief:

Begeleiding gebeurt altijd vanuit een bepaald perspectief.
Als coach onderscheid ik drie basis perspectieven. 
In overleg met u bepaal ik welke perspectief voor deze serie het meest toepasselijk is.
Uitgangspunt zijn uw vragen en ervaringen, welke gezien kunnen worden: 

 • Vanuit uw persoonlijke ontwikkeling;
 • Vanuit de ontwikkeling van de persoon, binnen de organisatie;
 • Vanuit de ontwikkeling van de organisatie.

 
Steeds hanteer ik daarbij op de achtergrond vragen als:

  • waar wilt u of gaat u heen (toekomst),
   wat is er nodig? (behoefte, verlangen, vermogen).

  • Wat staat er in de weg (blokkades),
   wat ontbreekt er (gemis).

  • wat geeft u kracht (motivatie),
   wie of wat geeft u steun (hulpbronnen).

Coaching brengt u naar de potentie om verandering en ontwikkeling vorm te geven en uw nieuwe competenties daadwerkelijk toepasbaar te maken in de dagelijkse praktijk.


Locatie coaching, counseling of supervisie: Studio 105, Rozengracht 105, Amsterdam.

 
 
"Dankzij jouw begeleiding heb ik het afgelopen jaar een paar grote stappen gezet. Dan is het ook wel lekker om in dat vertrouwde te blijven hangen. Maar je hebt gelijk, het wordt tijd om weer eens verder te gaan en ik ben benieuwd wat en wie er op mijn pad komt."